Garanti

Garantireparationer: (Leverantörsgaranti)

När en reparation inom garantiperioden utförs av en tekniker, och grunden till felet är konstaterat, är det orsaken för felet som är avgörande för om reparationen omfattas av garanti.

Observera att hanteringen av reparationer som täcks av garanti inte är samma för Sony, Panasonic och JVC på NBS verkstad. Se under märkets flik.

 

Reparationsgaranti: (NBS-garanti)

En reparationsgaranti ska alltså förstås att den endast är det/de oreparerade fel, samt de reservdelar som har bytts ut i förbindelse till det som innefattas. Om det sedan uppstår nya fel eller skador omfattas dessa inte av en reparationsgaranti.

 

Inlämning av garantireparationer:

Inlämning kan efter avtal via telefon ske personligen, eller genom att skicka med frakt. Det är viktigt att bifoga en detaljerad felbeskrivning och returadress.

Förutsatt att det inte är reservdelar som är i restorder hos leverantören, eller att det handlar om ett periodiskt fel, kommer det normalt att vara en veckas leveranstid på reparationer.

Vi rekommenderar att se under NBS flik för produkten, för att säkerställa en smidig arbetsgång i förhållande till den korrekta dokumentationen för vidarebehandling av garantin.