Reparation

Reparation

Inlämning:

Inlämning kan efter avtal via telefon ske personligen, eller genom att skicka med frakt. Det är viktigt att bifoga en detaljerad felbeskrivning och returadress.

Förutsatt att det inte är reservdelar som är i restorder hos leverantören, eller att det handlar om ett periodiskt fel, kommer det normalt att vara en veckas leveranstid på reparationer.

Om det handlar om ett garantiärende uppmanar vi att se under NBS-produktfliken, för att säkerställa en smidig arbetsgång i förhållande till den korrekta dokumentationen för fortsatt behandling av garantin.

 

Reparation utanför garantin:

Vi utför reparationer och service mot betalning på Sony Panasonic och JVC om produkten inte täcks av garanti. NBS kommer vid dessa tillfällen att utarbeta ett erbjudande på reparationen, som kan ge en överblick för vad som ska ske med reparationen. Om erbjudandet inte godkänns returneras utrustningen i samlat tillstånd och förundersökningen faktureras med;

1,5 timme för professionell broadcast-utrustning
1 timme för semiprofessionella produkter
0,5 timme för konsumentprodukter.

 

Ett erbjudande gäller vanligen i fyra veckor, om annat inte har avtalats betraktas erbjudandet som inte godkänt och returneras därefter med fakturering av anbudsgivning.

Vid beräkning av en reparation vid ett försäkringsärende, fastställs priset efter tidsförbrukning.

 

Ansvar och försäkring:

Från kvitteringstidpunkten för mottagning av utrustning tar NBS över ansvaret för hantering och förvaring tills leverans eller avsändande av utrustning från NBS-adress skickas i retur.

Vid retursändning från verkstad förpackas utrustningen transportsäkert. Om en transportskada skulle uppstå ska anmälan framföras till transportören direkt vid mottagning.

Medföljande utrustning till reparationen täcks vanligen av ägarens lösöreförsäkring.

 

NBS påtar sig inget ansvar vid förlust eller skador under transport av utrustning, inte heller förlust vid eventuell försening av transport.