Reparation & Garanti

Reparation

Inlämning:

Inlämning kan efter avtal via telefon ske personligen, eller genom att skicka med frakt. Det är viktigt att bifoga en detaljerad felbeskrivning och returadress.

Förutsatt att det inte är reservdelar som är i restorder hos leverantören, eller att det handlar om ett periodiskt fel, kommer det normalt att vara en veckas leveranstid på reparationer.

Om det handlar om ett garantiärende uppmanar vi att se under NBS-produktfliken, för att säkerställa en smidig arbetsgång i förhållande till den korrekta dokumentationen för fortsatt behandling av
garantin.

 

Reparation utanför garantin:

Vi utför reparationer och service mot betalning på Sony Panasonic och JVC om produkten inte täcks av garanti. NBS kommer vid dessa tillfällen att utarbeta ett erbjudande på reparationen, som kan ge en överblick för vad som ska ske med reparationen. Om erbjudandet inte godkänns returneras utrustningen i samlat tillstånd och förundersökningen faktureras med;

1,5 timme för professionell broadcast-utrustning
1 timme för semiprofessionella produkter
0,5 timme för konsumentprodukter.

 

Ett erbjudande gäller vanligen i fyra veckor, om annat inte har avtalats betraktas erbjudandet som inte godkänt och returneras därefter med fakturering av anbudsgivning.

Vid beräkning av en reparation vid ett försäkringsärende, fastställs priset efter tidsförbrukning.

 

Ansvar och försäkring:

Från kvitteringstidpunkten för mottagning av utrustning tar NBS över ansvaret för hantering och förvaring tills leverans eller avsändande av utrustning från NBS-adress skickas i retur.

Vid retursändning från verkstad förpackas utrustningen transportsäkert. Om en transportskada skulle uppstå ska anmälan framföras till transportören direkt vid mottagning.

Medföljande utrustning till reparationen täcks vanligen av ägarens lösöreförsäkring.

 

NBS påtar sig inget ansvar vid förlust eller skador under transport av utrustning, inte heller förlust vid eventuell försening av transport.

 

 

Garantireparationer: (Leverantörsgaranti)

När en reparation inom garantiperioden utförs av en tekniker, och grunden till felet är konstaterat, är det orsaken för felet som är avgörande för om reparationen omfattas av garanti.

Observera att hanteringen av reparationer som täcks av garanti inte är samma för Sony, Panasonic och JVC på NBS verkstad. Se under märkets flik.

 

Reparationsgaranti: (NBS-garanti)

En reparationsgaranti ska alltså förstås att den endast är det/de oreparerade fel, samt de reservdelar som har bytts ut i förbindelse till det som innefattas. Om det sedan uppstår nya fel eller skador omfattas dessa inte av en reparationsgaranti.

 

Inlämning av garantireparationer:

Inlämning kan efter avtal via telefon ske personligen, eller genom att skicka med frakt. Det är viktigt att bifoga en detaljerad felbeskrivning och returadress.

Förutsatt att det inte är reservdelar som är i restorder hos leverantören, eller att det handlar om ett periodiskt fel, kommer det normalt att vara en veckas leveranstid på reparationer.

Vi rekommenderar att se under NBS flik för produkten, för att säkerställa en smidig arbetsgång i förhållande till den korrekta dokumentationen för vidarebehandling av garantin.